Teksten
Angela de Vrede.
Dick Hillenius - over Angela in het NRC Handelsblad.
Jaap Huisman - interview in opdracht van de Premsela Stichting.

Angela de Vrede
Iepenlaan 95
3723 XG Bilthoven
030 289 44 82
geef-ons-de-vrede@planet.nl

Website ontwerp
www.deontwerpzaak.nl, Bilthoven
info@deontwerpzaak.nl
© Alle beelden en teksten op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze site mag op enigerlei wijze gereproduceerd, gekopieerd, gefotografeerd of op enigerlei andere wijze verveelvoudigd en/of in de openbaarheid gebracht worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

© All images and content of this site are strictly copyright of the artist, Angela de Vrede 2008 All Rights Reserved